Bra miljö är god kvalitet

Vi kan miljö- och kvalitetsgarantera vår produkt som framgångsrikt använts som tilläggsisolering i över 60 år. Moniflex spar miljön i form av avsevärt minskat värmeläckage och det är ett helt unikt isoleringsmaterial som är 100 % miljövänligt. Materialet har dessutom en lång livslängd på uppåt 30 år.

Moniflex är tillverkat av cellulosa från odlad skog, allt överskottsmaterial har använts i tillverkningsprocessen. Det är helt fritt från PVC eller farliga fibrer, det är lukt- och giftfritt och kan hanteras utan skyddskläder eller annan utrusning.

Moniflex tilläggsisolering uppfyller också kraven för REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals). Det är en förordning som innebär att alla kemikalier som överstiger 1 ton i vikt, och som antingen produceras inom EU eller importeras, måste testas i avseende på hälso- samt miljöaspekter.