Vi ansvarar hela vägen

Moniflexkassetterna installeras med hjälp av våra professionella montörer.
För att säkerställa kvaliteten i alla led ansvarar vi för hela processen från första kontakt till slutbesiktning.

I korthet går det till så här:

Vi kommer överens om ett inledande möte då vi gör ett besök vid aktuell byggnad, tillsammans med kunden som då får möjlighet att mer ingående berätta om sina behov. På plats presenterar vi våra produkter och våra förslag på hur vi kan optimera fastighetens energianvändning med hjälp av Moniflex isolering.

Efter mötet återkopplar vi med prisförslag eller en hel offert innehållande energikalkyler och återbetalningstid. När kunden godkänt offerten skriver vi kontrakt.

Tillverkningen av de måttanpassade Moniflex kassetterna sker i vår fabrik i Gustafs i Dalarna. När kassetterna är klara skickas de till byggplatsen där de monteras av våra skickliga montörer. Det garanterar en kvalitetssäkrad installation. Vi tar hand om allt spillmaterial och grovavfall.

När arbetet är klart går vi igenom det tillsammans med kunden och gör en slutbesiktning. I och med att vi har full kontroll hela vägen kan vi garantera kundtrygghet och hög kvalitet på slutresultatet.